குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 26 அன்று, இந்தியா குடியரசு தினத்தை தேசிய விடுமுறையாகக் கொண்டாடுகிறது. இந்த நாள் இந்திய அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொண்டதையும், 1950 இல் இந்தியாவை பிரிட்டிஷ் காலனியில் இருந்து குடியரசாக மாற்றுவதையும் குறிக்கிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு ஜனவரி 26, 1950 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது, இந்தியாவை குடியரசாக மாற்றியது மற்றும் இந்திய அரசு சட்டம் 1935 ஐ மாற்றியது. இந்த நாள் நாடு முழுவதும் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும், தேசபக்தி உணர்வுடனும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவின் போராட்டத்தை நினைவுகூரும் நாள் இது

74

The constitution of India

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar

Babasaheb

Father of India Constitution

பாபாசாகேப்  டாக்டர். பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர்,  இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை

74 th

இந்திய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!

Happy Republic Day !